Over Ons

Hei op Feesten

In 1989 werden de eerste Hei-Op-Feesten georganiseerd door het bestuur van Harmonie Amicitia i.s.m. hun steuncomité.

In een kleine loods met tent aanbouw traden het eerste weekend van september op vrijdag en zaterdagavond twee orkesten op. Op de zondag vonden, onder overweldigende belangstelling, de marswedstrijden van de muziekfederatie LZW op de terreinen plaats. Voor Amicitia Banholt waren deze 1e Hei-Op-Feesten, zowel organisatorisch als financieel, een groot succes. Vooral op financieel gebied had de vereniging in die tijd een dergelijk feest nodig.

Na de evaluatie van dit feestweekend in september werd besloten om in de toekomst door te gaan, met als voornaamste doel financiële middelen binnen te kunnen halen voor harmonie Amicitia. Een nieuw feestweekend in de regio was geboren. Daar het bestuur van Amicitia dit feest niet alleen kon organiseren, werd besloten om een comité in het leven te roepen dat de jaarlijkse organisatie van de Hei-Op-Feesten voor haar rekening wilde nemen.

In 1990 werd besloten de Hei-Op-Feesten jaarlijks in het voorjaar te organiseren, direct aansluitend op de Kasteelfeesten in Mheer. Voortaan werden deze feesten dus het 3e weekend na Pasen gehouden. Na de geweldige successen in de eerste vier jaar, werd in 1993 besloten om de feesten uit te breiden met een tweede weekend. Vanaf 1993 vinden de Hei-Op-Feesten dus jaarlijks plaats in het 3e en 4e weekend na Pasen en vanaf 1997 vinden de optredens van de orkesten plaats in de nieuwe grote loods. In de regio en zelfs ver buiten deze regio, zijn de Hei-Op-Feesten Banholt niet meer weg te denken.

De opzet van de feesten is om zowel jong en oud te vermaken. Voor de zondag wordt voornamelijk een buitenprogramma samengesteld, waar jong en oud vertier kan aantreffen in de feestloods alsmede op de omliggende terreinen van de familie Van den Houdt aan de Molenweg in Banholt.

De organisatie van de Hei-Op-Feesten is met ingang van 2004 in handen van het steuncomité. De officiële tenaamstelling van het steuncomité werd notarieel vastgelegd en luidt;

Stichting Steuncomité Harmonie Amicitia Banholt

Dagelijks bestuur:

Nicky Tossings: voorzitter

John Gerekens: secretaris

Guido Lardinois: penningmeester

Leden:

Ludi Hambeukers, Jef van den Houdt, Pierre Roijen, Raymond Bastings, Joep Braam, Frank Custers, Tom Reumers, Raymond Flamand, Raymond Pitti, Fernand Tielens, Thijs Munnix, Marly Roijen, Aliny Krauth, Christian Scheepers en Wichard van Engelshoven.

Het is onmogelijk om op deze site een compleet overzicht te geven van de vele topartiesten, orkesten en evenementen die op de Hei op Feesten acte de presence gaven. De laatste jaren hebben er grote succesvolle edities plaatsgevonden van de Hei op Feesten waarbij de laatste jaren zeer zeker de 90's Party's niet meer uit het programma weg te denken zijn. Artiesten hierbij waren o.a. Two Brothers on the fourth floor, Vengaboys, T-Spoon, Darkraver, Fabiola, Korsakoff, Paul Elstak en Mental Theo. Daarnaast is de Foute Party ook niet meer weg uit het programma we te denken. Met artiesten als Snollebollekes, Gebroeders Ko, Erwin en René Karst hebben al heel wat grote namen op ''Gen Hei'' in Banholt gestaan.

Wanneer we denken aan de invulling van het zondagprogramma, dan mag zeker in de laatste jaren het spectaculaire Gazonmaaierracen niet vergeten worden. Dit heeft een aantal jaren met succes plaatsgevonden.

Programma

Lees meer over ons programma!